O Fundacji

FUNDACJA SZTUKA CZŁOWIEKA powstała z myślą o artystach zarówno profesjonalnych, jak i parających się sztuką okazjonalnie, a także pasjonatach i rzemieślnikach, kultywujących stare, często zapomniane techniki rzemieślnicze. Ci wszyscy ludzie upiększają nasz świat, tworząc piękno.

W dzisiejszym zabieganym świecie artystom nie jest łatwo, bo chcieliby przede wszystkim tworzyć, ale niestety – muszą być jednocześnie swoimi księgowymi, marketingowcami, specjalistami od wizerunku, agentami, a często do tego jeszcze wykonywać jakiś zawód zupełnie ze sztuką nie związany, aby związać koniec z końcem w trudnej codzienności.
Nie powinno tak być. Twórczość wymaga skupienia się tylko na niej i oderwania od przyziemności. Dlatego Fundacja Sztuka Człowieka stara się poprawić tę codzienność, ułatwiając artystom kontakt z nabywcami sztuki i promując twórczość, a także prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną oraz proekologiczną.

Fundacja Sztuka Człowieka sfinalizowała na razie jeden własny projekt – internetową GALERIĘ SZTUKA CZŁOWIEKA, którą wśród innych galerii wyróżnia to, że nabywca płaci za dzieło tyle, za ile wystawi je twórca oraz pokrywa koszty przesyłki. Galeria nie pobiera żadnej marży. Zadowolony ze współpracy twórca może – podkreślam: może, ale nie musi, wpłacić dotację na rzecz Fundacji. Dotacja będzie wykorzystana przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzenia Galerii, a w następnej kolejności na inne projekty Fundacji. Projekt Galeria Sztuka Człowieka został w całości przeprowadzony za pomocą finansowych i pozafinansowych środków własnych Fundacji.

Kolejnym, rozpoczętym właśnie projektem Fundacji jest DOMEK SZTUKI. Domek będzie pełnił poczwórną rolę: domu pracy twórczej, ośrodka szkoleniowego, galerii stacjonarnej oraz biura Fundacji. Trzy pierwsze funkcje prowadzone będą w ramach odpłatnej działalności statutowej, szczególnie na początku działania Domku. W fazie późniejszej, gdy Fundacja zdobędzie fundusze ze źródeł zewnętrznych na działalność kulturalną, edukacyjną lub proekologiczną, uruchomi też nieodpłatną działalność statutową. W najbliższym czasie, po ukończeniu wstępnych prac adaptacyjnych w wynajętym na Domek budynku i w jego otoczeniu, Fundacja nawiąże współpracę z władzami, instytucjami kulturalnymi oraz środowiskami twórczymi z regionu.